--> Pracownia projektowa Kupis Konstrukcje Kielce, Warszawa

Oferta


  • Sporządzanie dokumentacji technicznej Stal

– obliczenia statyczne, rysunki szalunkowe, rysunki zbrojeniowe.

Zakres: Obiekty kubaturowe (mieszkaniowe hotele, obiekty przemysłowe, zbiorniki fundamenty pod maszyny).


  • Projekty wykonawcze elewacji wentylowanych HPL, FIBRE C, FUNDERMAX Equitone, podkonstrukcje stalowe aluminiowe

Zakres: Hale, wiaty stalowe, balustrady stalowe / cało szklane, ogrodzenia bramy, podkonstrukcje.


  • Projektowanie dobór rozwiązań statycznych optymalizacja
  • Przeglądy roczne, przeglądy dopuszczeniowe regałów wysokiego składowania;
    Obecnie współpracujemy z firmą ROSSMANN
  • Przeglądy roczne 5-LETNIE stanu technicznego budynku oraz jego elementów